Prueba de Nivel de Idiomas

Valenciano

Un test online y gratuito. Conoce tu nivel de Valenciano y comprueba tus conocimientos en la materia.

INICIO

1.- Quins són aquest números desset, tretze, setze?


2.- L'animal que representa la pau ès


3.- Dis-me ______no has vingut a _____ al migdia


4.- Tu i jo tenim una ____ pendent que hem de ____


5.- Si_____ara, et recorde que no _____després.


6.- He deixat el _____de polsera______de la taula


7.- Quan s'esvaïsca la _____quedarà un dia______


8.- Encara no sé si celebrarem el______del xiquet en l'______de Santa Maria


9.- Tria la paraula escrita correctament:


10.- Tria la paraula escrita correctament:


11.- Tria la paraula escrita correctament:


12.- Tria la paraula escrita correctament:


13.- Tria la paraula escrita correctament:


14.- En quina oració la paraula "medi" és usada correctament?


15.- Tria la paraula escrita correctament:


16.- Tria la paraula escrita correctament:


17.- Indica quina paraula significa "paga rebuda abans d'acomplir-se la mensualitat


18.- No m'agrada gens que_____els meus_____


19.- Pretenem que____les teues opinions i que entre tots____la millor opció


20.- Mai he_____els problemes d'estadística.Per això no els_____bé.


21.- Quina nota has_____en l'_____d'anglés?


22.- No es_____parlar en la biblioteca.Per favor_____


23.- Sempre_____el que volia i mai_____que sovint s'equivocava.


24.- No volia que_____drogues ni que_____havent begut.


25.- Si_____el rècord,_____una beca molt sucosa.


26.- Ho____molt. M'he_____de despatx


27.- No_____com_____ viure en un pis tan brut!


28.- El fill de mon germà és el meu:


29.- Indica quina d'aquestes paraula significa "cria d'un animal"


30.- Disculpeu-me: sabeu dir-me_____autobús va_____de la ciutat?


31.- ______borinot! Encara no sap_____les sabates!


32.- He aparcat al final_____illa, prop_____avinguda_____Independència.


33.- No vos deixeu_____exercici sense fer o no tindreu_____a fer en l'examen.


34.- Pere sempre desmunta_____de la bicicleta per a evitar que_____roben.


35.- Han_______una quantitat superior______estava prevista


36.- El Consell està molt interessat_____crear un centre d'estudis de solfeig_____Valencia


37.- El xic_____han fet amistat tos fills és un_____


38.- Els bombers han evacuat els treballadors de l'edifici_____una forta_____


39.- _____va rebre el premi, s'ha convertit en un _____insuportable.


40.- Hem consultat _____l'advocat i ens ha suggerit que denunciem_____l'infractor.


Volver a la lista de Tests