Masters, MBA y Cursos Online
Contacto
Atención al cliente: +34 917 379 990 | +34 935 959 590
Test

Test

Valenciano

Un test online y gratuito. Conoce tu nivel de Valenciano y comprueba tus conocimientos en la materia.

1 - Quins són aquest números desset, tretze, setze?


2 - L'animal que representa la pau ès


3 - Dis-me ______no has vingut a _____ al migdia


4 - Tu i jo tenim una ____ pendent que hem de ____


5 - Si_____ara, et recorde que no _____després.


6 - He deixat el _____de polsera______de la taula


7 - Quan s'esvaïsca la _____quedarà un dia______


8 - Encara no sé si celebrarem el______del xiquet en l'______de Santa Maria


9 - Tria la paraula escrita correctament:


10 - Tria la paraula escrita correctament:


11 - Tria la paraula escrita correctament:


12 - Tria la paraula escrita correctament:


13 - Tria la paraula escrita correctament:


14 - En quina oració la paraula "medi" és usada correctament?


15 - Tria la paraula escrita correctament:


16 - Tria la paraula escrita correctament:


17 - Indica quina paraula significa "paga rebuda abans d'acomplir-se la mensualitat


18 - No m'agrada gens que_____els meus_____


19 - Pretenem que____les teues opinions i que entre tots____la millor opció


20 - Mai he_____els problemes d'estadística.Per això no els_____bé.


21 - Quina nota has_____en l'_____d'anglés?


22 - No es_____parlar en la biblioteca.Per favor_____


23 - Sempre_____el que volia i mai_____que sovint s'equivocava.


24 - No volia que_____drogues ni que_____havent begut.


25 - Si_____el rècord,_____una beca molt sucosa.


26 - Ho____molt. M'he_____de despatx


27 - No_____com_____ viure en un pis tan brut!


28 - El fill de mon germà és el meu:


29 - Indica quina d'aquestes paraula significa "cria d'un animal"


30 - Disculpeu-me: sabeu dir-me_____autobús va_____de la ciutat?


31 - ______borinot! Encara no sap_____les sabates!


32 - He aparcat al final_____illa, prop_____avinguda_____Independència.


33 - No vos deixeu_____exercici sense fer o no tindreu_____a fer en l'examen.


34 - Pere sempre desmunta_____de la bicicleta per a evitar que_____roben.


35 - Han_______una quantitat superior______estava prevista


36 - El Consell està molt interessat_____crear un centre d'estudis de solfeig_____Valencia


37 - El xic_____han fet amistat tos fills és un_____


38 - Els bombers han evacuat els treballadors de l'edifici_____una forta_____


39 - _____va rebre el premi, s'ha convertit en un _____insuportable.


40 - Hem consultat _____l'advocat i ens ha suggerit que denunciem_____l'infractor.